Şirketlerin planlı bir pazarlama stratejisini devreye sokmaları başarı elde etmelerini kolaylaştırır. Birçok değişkenin hesaba katılmasıyla oluşturulan pazarlama stratejileri firmaların karşılaşması muhtemel tüm risklerin de bu riskler karşısında alınması gereken tedbirlerin de öngörülmesini sağlar. Pazarlama stratejilerinin planlanması firmaların hedeflerini belirleme ve hedefleri doğrultusunda yol haritalarını çizme süreci olduğu için titizlikle yapılmalıdır.

Bu yazımızda pazarlama stratejilerinin nasıl oluşturulması gerektiğini adım adım anlatarak bu önemli süreç hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağız.

 1. Pazarlama stratejisi oluşturmanın ilk aşaması firmanın temelini, ne iş yaptığını, hangi ürün ya da hizmetleri sunup ticari faaliyetinin tam olarak ne olduğunun belirlenmesidir.
 2. İkinci adım ise hedef kitlenin sınırlarının çizilmesidir. Pazarlama stratejisinin başarıya ulaşmasını etkileyecek en temel unsur olarak kabul edilen hedef kitle; firmaların tüm pazarlama faaliyetlerine yön verecek denli belirleyicidir. Kimlere hitap edildiği, hedeflenen kesimin sosyo-ekonomik durumu, gelir düzeyi, satın alma alışkanlıkları vb. unsurlar bu aşamada net bir şekilde çizilmelidir. Hedef kitle belirlendikten sonra marka mesajlarının nasıl iletileceği, hangi pazarlama metotlarının kullanılması gerektiği hakkında karar verilebilir.
 3. Pazarlama stratejisi oluşturma sürecinin üçüncü adımı firmaların ürün ya da hizmetlerinin faydalarının belirlenmesidir. Hangi özelliklerin ürün ya da hizmetlerin satın alınmasını sağlayacağı ve hedef kitleyi etkileyeceği analiz edilmelidir.
 4. Planlama sürecinin dördüncü aşamasında firmaların kendilerini nasıl konumlandırmak istediklerini belirlemeleri gerekir. Markalarını sosyal medyada mı, televizyonlarda mı yoksa filmlerde mi görmek istediklerine karar verirlerse pazarlama yöntemlerini de daha doğru seçme şansı yakalarlar.
 5. Pazarlama stratejilerinin son aşaması pazarlama yöntemlerinin belirlenmesidir. Ürün ya da hizmetler için dijital pazarlama stratejilerinin mi geleneksel yöntemlerin mi yoksa bütünleşik bir pazarlama stratejisinin mi izleneceği masaya yatırılmalıdır.

Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi için saydığımız bu beş aşama oldukça kolay ve zaman almayacakmış gibi görünse de her bir aşama için detaylı şekilde düşünülmesi gerektiği göz ardı edilmemelidir. Herhangi bir aşamada yapılan bir hata firmaların tüm stratejilerinin yerle bir olmasına neden olabilir. Örneğin bir firma hedef kitlesini doğru analiz edemezse, sosyal medya yönetimi ya da web tasarım gibi yöntemleri denese bile başarılı olamayabilir. Bu nedenle planlama aşamasını kolaylaştıracak önemli ipuçlarını da sizlerle paylaşacağız.

Pazarlama Stratejisi Oluştururken İşinize Yarayacak İpuçları

 1. Kendine özgü bir pazarlama stratejisi geliştirmek isteyen her firma, kendini rakiplerinden ayıran bir özelliğini bulmalıdır. Bu kimi zaman ürünlerindeki bir farklılık kimi zaman hizmet kalitesi kimi zaman ise hızlı teslimat seçeneği olabilir. Önemli olan sektöre uygun ve firmaya değer katacak bir unsurun bulunup doğru bir dille lanse edilebilmesidir.
 2. Geleneksel ya da dijital pazarlama stratejilerinin hayata geçirilmesi için belli bir bütçeye gereksinim duyulur. Firmaların yaptıkları en büyük hata pazarlama bütçesi ayırmayı gereksiz harcama olarak görmeleridir. Pazarlama çalışmalarının tamamı şirketler tarafından yatırım olarak görülmeli ve gereken harcamalar kesintisiz yapılmalıdır.
 3. Pazarlama stratejilerinin bir kere hazırlanması ve sonrasında hep aynı planın uygulanması firmalara uzun süreli başarı getirmez. Bu planların her üç aylık periyotta yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Aksi halde değişen sektörel koşullar karşısında firmaların stratejileri etkili olamaz. Bu nedenle başarılarının daim olmasını isteyen firmaların pazarlama stratejilerinin dinamik olması gerektiği gerçeğini kabul etmeleri gerekir.

Firmaların pazarlama yöntemlerini farklılaştırması ve değişen koşullar karşısında hazırlıklı olmaları için gündemlerinden şu soruları eksik etmemeleri önerilir:

 1. Ticari faaliyetlerin ilk başladığı dönemdeki fırsatlar devam ediyor mu?
 2. Pazarda bir değişiklik var mı? Pazar durgun mu, küçüldü mü, genişliyor mu; bu durum müşteri potansiyelini nasıl etkiliyor?
 3. Ürün ya da hizmetler beklenen satış potansiyelini tutturuyor mu?
 4. Satış taktikleri geçerliliğini koruyor mu? Satış yöntemleri değiştirilmeli mi, değiştirilmesi gerekiyorsa ne zaman harekete geçilmeli?

Pazarlama stratejilerini oluşturduktan sonra bu soruları kendine soran firma yetkilileri pazar koşullarından uzak kalmadan markalarının sürdürülebilir başarı ivmesi tutturmasını sağlayabilirler. Düzenli bir strateji uygulamayan ve market koşullarına teslim olan firmaların gün geçtikçe sıradanlaşması maalesef kaçınılmaz hale gelecektir.

Önerilen İçerik : Geleceğe Yön Vermesi Beklenen Dijital Pazarlama Trendleri