İnsanların doğdukları yıllara göre, içlerinde bulundukları yaş kuşağı, diğer tercihleri gibi tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor muhakkak. Aynı yaş kuşağında bulunan insanların bazı tercihlerini de ortak özellik gurupları halinde toplamak mümkün. Günümüzün en aktif tüketici gurubunu oluşturan 'Y' kuşağını ve tüketim alışkanlıklarını belirleyen özelliklerini beraber inceleyelim.

Kimdir bu Y kuşağı

Uzmanlar tarafından 1881 ve 2000 yılları arasında doğan insanlar olarak tanımlanıyor. Yani 2016 itibariyle 16-35 yaş arası insanlar. Bu uzmanlar genelde Amerika üzerinde araştırma yaptıkları için bu yaş tanımı Amerikan nüfusunu daha doğru tanımlıyor olabilir. Beş yıllık bir Türkiye gecikmesi payı koyarak ben bu tanımı 21-35 yaş arasına çekiyorum.

Cesur, heyecanlı, bireysel tatmini önemseyen, hızlı alıp tüketici, bedel ödemekten kaçınan, resmiyete uzak insanlar. Kötülediğime bakmayın. Tevellüt 1986.

1. İnternet in- TV out

Y kuşağı babaları ya da ağabeyleri gibi akşamları TV izlemekten pek de haz etmiyor. %26 haftada 20 saatten fazla televizyon izlerken, %42 bu programları internet üzerinden izlemeyi tercih ediyor.

 2. Nereye Bakıyorlar

Başka kuşakların %22 si sosyal medyada gördükleri kampanyaları hatırlarlarken, Y kuşağı mensuplarının %40'ı bu kampanyaları hatırlıyor.

3. Beni Onayla

Onaylanmak muhakkak herkesi mutlu eder. Başka kuşakların %35'ini, Y kuşağının %48'ini.

4.Cep Telefonum Olmazsa Olmaz

Y kuşağının %50'si, her iki gençten biri, alışveriş yapmadan önce cep telefonları ile araştırma yapıyorlar.

5. Yenilik Arayışı

İnsanların yarısından azı her kıtayı görmek istiyor. Bu oran Y kuşağında %70.

6. Uzman Personel Arayışı

Bu kuşak tüketime hevesli, heyecanlı bir kuşak, fakat araştırmacı yanları çok güçlü olduğu için karşılarında uzmanlar istiyorlar. Çünkü interneti bir bilgi veya trende ulaşma konusunda çok verimli kullanabiliyorlar. Onlarla ilgilenecek personelinizi çok iyi seçmeniz lazım.

Uzmanların Amerikan Toplumu üzerinde yapmış olduğu araştırmaları da göze alarak bizim ülkemizdeki Y kuşağını tanımaya çalıştık. Benimde içinde olduğum bu nesil soğuk savaş yıllarını bilmiyor, tek kutuplu bir dünyaya doğdu, SSCB'nin olmadığı, Berlin duvarının yıkıldığı yıllara, askeri darbe görmedi ekonomik olarak büyük buhranlar hatırlamıyor. Bu kuşak bilgisayar oyunlarındaki gibi tasarlanmış bir dünyaya doğdu. Onun için özgür, araştırmacı ve rahatına düşkün. Müşterilerinizi analiz edin. Y kuşağını dikkate alın.