Ticari faaliyette bulunan şirketler, bireyler, kurumlar ve hatta siyasi partiler için reklamların önemi tartışılmaz. Hitap ettikleri kitlelerin aklından çıkmamak, tercih edilebilmek, başarılarını arttırabilmek ve elbette prestij kazanabilmek için reklamlar onlar için olmazsa olmazlar arasındadır.

Uzun zamandır bu bilinçle hareket eden ticari ya da toplumsal aktörler değişen reklam dinamiklerini çoktan keşfettiler. İnternetin hegemonyasını kabullenerek bu duruma uyum sağladılar. Önce küçük küçük adım attılar dijital pazarlamaya, kimi zaman sosyal medya hesaplarını yeterli gördüler. Ancak zaman ilerledikçe ve attıkları adımların geri dönüşleri muazzam olunca dijital araçların kullanımına ağırlık vermeye başladılar. Geleneksel medyada reklam vermek yerine dijital pazarlama araçlarının durdurulamaz yükselişine güvendiler.

Dijital Pazarlama Stratejilerine Bütçe Ayırmanın Avantajları

Dijital pazarlama stratejilerine bütçe ayırmanın en büyük avantajı geleneksel reklam kanallarına oranla daha az bir sermaye ile daha fazla reklam verilebilmesidir. Geleneksel medyaya reklam vermek, reklamların hazırlanması, kanallarda yayımlanması, gazetelerde çıkması gibi süreçlerin düşünüldüğünden daha fazla yükleri olur.

Dijital pazarlama araçlarına ağırlık verildiğinde ulaşılabilen hedef kitle daha geniştir. Özellikle hedef kitle belirlenerek onlara özel reklam çıkarıldığında potansiyel müşterilere erişmenin önündeki tüm engeller kalkar.

Dijital pazarlama araçlarının maliyetlerinin düşük olması firmaların giderlerini azaltır ve harcanmayan sermaye ile firmalar yeni ürün ya da hizmet piyasaya sürme noktasında yaşadıkları maddi sorunların azaldığını fark ederler. Dijital pazarlama araçlarını kullanarak tasarruf ettikleri bütçeyi şirketlerine yatırım yaparak değerlendirebilme şansı yakalarlar.

Dijital pazarlamaya bütçe ayrıldığında genellikle bir süre aracılarla çalışılır sonrasında ise avantajları fark edildiğinde şirket bünyesinde bu işlemleri yapabilecek bir ekip oluşturulur. Aracıların ortadan kaldırılması ve şirketin nitelikli iş gücünün artması ile firmaların sağladıkları avantajlar katlanır. Kendi pazarlama stratejilerini kurgulayabilirler, sektörlerini tanıdıkları için rakiplerinden bir adım önde olurlar, farklılaşarak hedef kitlelerinin gözünde bilinirliklerini arttırabilirler.

Dijital pazarlama araçlarının birbirinden farklı olduğu düşünülse de bu tekniklere dikkatli bakıldığında hepsinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğu düşünülebilir. Nitekim öyledir de; önce web sitesi yapılır, sosyal medya hesapları açılır, sosyal medyaya reklam verilir, Google reklamları ile strateji desteklenir. Sonrasında firmaların internetteki dijital izleri artar ve sonuçta  tüm stratejiler ortak faydanın unsurları haline dönüşür.

Dijital pazarlama stratejilerine bütçe ayırmanın diğer bir önemi ise artan rekabet ortamında firmaların silinmesini ve geride kalmasını önlemesidir. Artık firmaların dijital pazarlama araçlarına yönelmesi, yönelmeyenleri tarihin tozlu sayfalarına karıştırabilir. Trendleri takip eden, yenilikçi vizyonunu gösteren ve yeni nesil tüketicilere seslenebilenler ise kalıcı bir başarının mimarı olabilirler.

Türkiye’de Dijital Reklam Yatırımları

Dijital pazarlama araçlarının giderek önem kazandığı söylemleri rakamlarla da doğrulanıyor. 2017 yılında Türkiye’de dijital reklamlara ayrılan bütçenin geçen sene yani 2016’ya göre yaklaşık %15 oranında arttığı ve format bazlı dijital reklamlara ayrılan bütçenin toplamda 1 milyon TL’yi geçtiği açıklandı. IAB Türkiye tarafından yapılan araştırma sonuçları bununla da sınırlı kalmadı.

  • Video reklamları ve tıklama bazlı reklamlar için ayrılan bütçe %13 büyüdü ve 618 milyon TL’ye ulaştı,
  • Arama motoru reklamları için ayrılan bütçe %17,41 oranında arttı ve 386,99 milyon TL’ye ulaştı,
  • Oyun içi reklam, e-posta ve ilan sayfaları reklam yatırımları ise toplamda 50 milyon TL’ye yaklaştı.

Bu harcamaların içerisinde dijital pazarlamanın en önemli araçlarından biri olan CEO çalışmalarının, içerik pazarlamanın ve web sitesi kurulumlarının dahil olmadığını da hatırlatmak istiyoruz. Görünen o ki dijital reklamların gerisinde kalanlar için yeniden düşünme vakti geldi!