İnternette online olunduğunda erişilebilen tüm internet sitelerinin bir bütünü olan web; internet üzerinden ulaşılabilen milyarlarca dijital sayfayı tanımlamak için kullanılan genel bir kavramdır. World Wide Web yani (www.) 1989 yılından günümüze giderek evrilmiş, her neslinde internet kullanıcılarına farklı imkanlar sunmuş ve en nihayetinde günümüzdeki şekline erişmiştir. 

  • Web 1.0 Nedir?

Web serüveninin bebeklik aşaması olarak tanımlanabilen Web 1.0; internet bağlantısı olan kişilerin yalnızca bilgi almalarını sağlayan bir iletişim sistemiydi. Bu sistemde internet henüz evrilmemiş, internet aracılığı ile yapılabilecek işlemler web alt yapısındaki basitlik nedeniyle kısıtlanmıştı. Kişilerin etkileşimine izin vermeyen bu sistem yalnızca statik web sitelerinden oluşmakta ve dolayısıyla salt bilgi aktarma amacıyla kullanılmaktaydı. 

Web 1.0 statikti; Web’in ilk halinde internet kullanıcıları web sitelerinden ihtiyaçları olan bilgileri alabilseler de sonrasında aynı web sitesini ziyaret etme gereksinimi duymaları için ortada bir neden yoktu. Çünkü bilgiler aynıydı ve web sitesini ziyaret edenlerin bu site üzerinde hiçbir söz hakkı bulunmuyordu. HTML tabanlı sitelerden oluşan ve ziyaretçilere bilgi verme amacıyla oluşturulan Web 1.0 dinamiklikten çok uzaktı. Firmalar kullanıcılar tarafından indirilebilen software uygulamaları geliştiriyordu ancak uygulamaların nasıl çalıştığını denetleme yetisine sahip değillerdi. Bu durum Web 2.0’nin ortaya çıkmasıyla yavaş yavaş değişmeye başlıyordu, bu değişim henüz radikal seviyede olmasa da yeni web’in temelleri atılıyordu. 

  • Web 2.0 Nedir?

Yıl 2004 olduğunda web, ziyaretçilerine sunduğu imkanları geliştirmeye başladı. Artık yalnızca webdeki yazıları okuma mecburiyetinde olan internet kullanıcılarının yerini bilgi paylaşabilenler aldı. Okuyan, bilgilerini paylaşıp web genelindeki etkileşimi arttıran katılımcılarla bu dijital ağ genişlemeye başladı. Web 2.0 siteleri ile birlikte öncelik kullanıcılar haline geldi. Kullanıcılarının katılımının hedeflendiği  bu sistemde blog, MashUp, içerik yönetim sistemi, RIA, CSS, XHTML, anlamlı URL, etiketlendirme gibi teknikler kullanılıyordu. Wikipedia, Youtube, MySpace, Flickr gibi yeni uygulamalar ortaya çıktı ve kişisel bilgisayarların yaygınlaşması da bu değişen anlayışla birlikte kaçınılmaz oldu. Web 2.0 o dönem için çok geçerli bir konseptti, internet kullanıcıları artık yavaş yavaş sisteme dahil olmuş, paylaşım kültürü gelişmeye başlamış ve Web 3.0 için itici güce ulaşılmıştır. 

  • Web 3.0 Nedir?

Web 1.0’de internet kullanıcılarının söz hakkı yokken web 2.0’de artık insanların da söz hakkı olduğu bir platform yaratılmıştır. Ancak bu kez de web doğrudan insanların kontrolünde bir mecraya dönüşerek beklentileri tam anlamıyla karşılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine yapay zekanın gücü ile web evrimini sürdürmüştür. İnternet kullanıcılarının kişisel eğilimlerine göre Web’in şekillendirilmesini Web 3.0 sağlamıştır. Web 3.0 semantik web olarak tanımlanır ve internet kullanıcılarına bilgiyi yapay zekayı kullanarak aktarır. XML, RDF, OWL ve OML dilleri Web 3.0’de bol bol yer bulur. Web 3.0’ün diğer nesillerden en büyük farkı internet kullanıcılarının isteklerini analiz etmesi ve onlar için en doğru çözümü sunması ile açıklanabilir. Web 3.0 sayesinde internette “ilgililik” kavramı ortaya çıkmış ve internet kullanıcıları için internet kişiselleştirilebilmiştir. 

  • Web 4.0 Nedir?

Teknolojinin “şimdilik bildiğimiz” son noktası Web 4.0’tür. Web 4.0 genellikle bir web işletim sistemi olarak karakterize edilir, web üzerindeki tüm bilgiler web ağı üzerinden farklı noktalara akar. Bu neslin amacı insanlar ve makineler arasında bir etkileşim yaratmaktır. Web 4.0 dünyanın daima açık olacak ve internet kullanımı için araçlara ihtiyaç kalmayacaktır. Bilimkurgu senaryolarına ilham veren bu web sistemi hızlı, doğruluk payı çok yüksek ve kullanıcı deneyimini en üst noktada önceliklendirendir.