Okuma eylemi eskide kaldı artık yazılara “göz gezdiriliyor”! 

Her ne kadar yazıların az okunduğu hakkında somut veriler olsa da genellikle ne kadar az okunduğuna dair net bir söylemde bulunulamıyordu. Şimdiye kadar! 

Harald Weinreich, Hartmut Obendorf, Eelco Herder ve Matthias Mayer tarafından gerçekleştirilen bir araştırma sonucunda makalelerin ne kadar az okunduğuna dair net verilere sahibiz!

Araştırma kapsamında 25 web kullanıcısının tarayıcıları izlendi, gün içerisinde yapılan aramaların tüm veriler kaydedildi ve kullanıcıların internet kullanım alışkanlıkları incelendi. Kullanıcıların özel bir şey yapmadıkları bu araştırmada elde edilen tüm veriler en doğalını yansıtıyordu.

Tek sorun, araştırmaya katılan internet kullanıcılarının birçoğunun üniversite çalışanı olması ve akademik olarak standardın üzerinde niteliklerle donatılmasıydı. Uzun vadede kişilerin işinin, eğitiminin ya da okuma alışkanlığının bariz bir fark yaratmayacağı görüşünden yola çıkarak araştırmada elde edilen sonuçlar genele yansıtılabilecek denli sağlıklıydı.

Araştırma sonuçlarında “geri” linkinin webde en çok kullanılan üçüncü özellik olduğu doğrulandı. İkinci en çok kullanılan sayfalarda bulunan “tıklama bağlantıları” olurken zirvede; metinler içerisindeki linkler olduğu tespit edildi. Sıralamanın bu şekilde olmasının ardındaki nedenin ise web sitelerinin işlevselliklerinin artması ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi olarak yorumlandı. 

Okuma Davranışları ile İlgili Gerçek Veriler

Aşağıda sıralayacağımız veriler 59,573 sayfa görüntüleme sonucunda elde edilmiştir. 

10,163 sayfa 4 saniyenin altında ziyaret edilmiştir. Diğer bir deyişle sayfayı ziyaret eden kullanıcılar o sayfada neler olup bittiğini öğrenme gereği duymamıştır. 
2,165 sayfa 10 dakikanın altında görüntülenmiştir. Bu durumda kullanıcıların çoğunun sayfa açıkken farklı işlerle uğraştıkları kabul edilmektedir. 
1,558 sayfa da 20 kelimeden az yazı olduğu anlaşılmıştır. Muhtemelen sayfa hatalıydı ya da indirme gerçekleşti.

Bu rakamlar asıl analize eklenmedi, genel değerlendirme 45,237 sayfa görüntülenmesine indirgendi. Verilerin değerlendirilmesi için kullanıcıların 30 – 1250 kelime içeren sayfalardaki okuma alışkanlıkları detaylandırıldı. Kelime sayısı fazla olan sayfaların akademik makaleleri içeren sayfalar ya da “kullanım koşulları” gösterenler olması ihtimali de bulunmaktaydı!

Aşağıdaki grafik farklı kelime sayısı içeren sayfalarda kullanıcıların geçirdiği zamanı göstermektedir:

Grafiğin de doğruladığı gibi kullanıcılar fazla bilgi içeren sayfalarda daha çok zaman geçiriyorlar. Her 100 kelimede bir sayfada kalış süreleri 4.4 saniye artış gösteriyor. Normal bir okuma hızında 4.4 saniyede yalnızca 18 kelime okunabileceği gerçeği de göz önünde bulundurulduğunda internet kullanıcılarının görüntüledikleri metinlerin yalnızca %18’ini okudukları gün yüzüne çıkıyor. 

HER 100 KELİMENİN YALNIZCA %18’İ OKUNUYOR!

Metinlerin Okunma Oranları

Elde edilen veriler elbette ki herkes için geçerli değil; toplanan datalar kullanıcıların ortalama olarak sayfada kalma sürelerini gösteriyor. Genellikle bir metin yalnızca 25 saniye görüntüleniyor ve kelime sayısı arttıkça her 100 kelime için bu süreye 4.4 saniye daha ekleniyor. 

Bu datalardan yola çıkarak şu sonuca varabiliriz; kullanıcılar bir sayfayı ziyaret ettiğinde yazıları kapsamlı bir şekilde okumak yerine o sayfada hangi konudan bahsedildiğini anlaşmaya çalışıyor. Sayfadaki görsellere bakıyor, yazıdaki alt başlıkları inceliyor ve sonrası malum; sayfadan çıkıyor. 

Sayfada geçirilen toplam zaman içerisinde kullanıcıların okuyabileceği maksimum kelime sayısını tahmin etmek için oluşturulan bir grafiği sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Bu grafikte hızlı bir şekilde düşüş yaşandığı net bir şekilde görülüyor. Sayfadaki kelime sayısı arttıkça kullanıcılar o sayfada kalma gereksinimi hissetmiyor. Kullanıcıların sayfada kalış süresi doğrultusunda 111 ve daha az kelimeden oluşan bir makalenin yaklaşık yarısının okunabildiği sonuçları şaşırtıcı olsa da gerçeği yansıtıyor. 

Araştırmanın tüm verilerinin sonuçları ise şöyle; kullanıcılar ortalama 593 kelime içeren sayfalara giriş yapıyor ve sitede kalış süreleri düşünüldüğünde bu yazıların yalnızca %28’ini okuyabilecek kadar sayfada kaldıkları anlaşılıyor. Daha gerçekçi bir yaklaşımla ilerlersen; yazıların yalnızca %20’sinin okunduğunu söyleyebiliriz. Ve evet; bu oran ortalama değer! Kimisi tamamını okuyor olsa da bazı kullanıcılar makalelerden tek bir paragraf dahi okumuyor..