İşletmelerin boyutları ne olursa olsun her işletmenin aktif, başarılı ve sürdürülebilir bir müşteri ilişkileri yönetimine ihtiyacı vardır. Çünkü günün sonunda sektörden, kapasiteden ve büyüklükten bağımsız olarak müşteri her zaman önceliklidir. Müşteriler olmadan bir işin devamlılığının sağlanması, masraflarının karşılanması ve gelişmesi için yatırım yapılması mümkün değildir.
 
İş yerinde etkili bir şekilde uygulanan müşteri ilişkileri yönetimi ile daha büyük başarılar elde etmek mümkün olur. CRM sistemlerinde müşterilerin demografisini çıkarmak, harcama alışkanlıklarını analiz etmek, markanız ile olan ilişkilerini incelemek, yaptıkları tercihleri ve geri bildirimleri görmek mümkündür. Bu verilerin tamamı işinizi geliştirmeniz için altın değerindedir.
 

Müşteri İlişkileri Yöntemi Neden Önemlidir?

Mevcut müşteriler ile yeniden etkileşime girmek için uğraşmanıza gerek kalmaz, bu sayede pazarlama bütçelerini daha etkili olarak kullanmak mümkündür.
Müşteriler ile kurulan bağ çok önemlidir bu müşterinin sadakatini sağlar. Sadakat oranının yüksek olması müşterinin birden fazla satın alma yapması, anlayışlı olması ve fiyat rekabeti olsa bile tercihinden elde ettiği memnuniyeti korumak için alışkanlıklarını değiştirmemesi anlamına gelir.
Müşterilerin arkadaşınız olması her zaman işiniz için değerlidir. Bu sayede referans ile çok daha fazla müşteri elde edebilirsiniz.
Uzun süre etkili şekilde kurulan ilişkiler müşterilerin memnun ve mutlu olmasını sağlar.
 
Müşteri ilişkilerinin yönetilmesinin önemli olduğu aşikâr. Ancak CRM sistemlerinin burada ne tür bir fayda sağladığının da bilinmesi gerekiyor. Müşteriler için yapılan düzenli aramalar, özel gün kutlamaları ve memnuniyet görüşmeleri tüm bunları sağlamak için yeterli olmaz mı?
 

Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemleri (CRM Sistemleri) Size Ne Kazandırır?

Etkin bir şekilde kullanılan CRM sistemleri sayesinde müşterilerin verilerini sorunsuz bir şekilde toplamak mümkün olur. Bu veriler gün sonunda bölümlere ayrılır ve depolanır.
 
Toplanan veriler pazarlama çalışmalarında kullanılabilir. Verilerin analiz edilmesi ile elde edilen sonuçlar özellikle dijital pazarlamada çok daha verimli sonuçlar elde etmeyi mümkün kılar. E-posta pazarlaması, sosyal medya pazarlaması gibi farklı dijital pazarlama yöntemlerini tek bir yerden takip etmek; aynı müşteriye birden fazla kanaldan ulaşarak dönüşüm maliyetlerini artırmamak bu sistemlerin etkin kullanımı ile mümkündür.
 

Hangi CRM Sistemi Sizin İçin Uygun?

İş modeline, müşteri portföyüne ve şirket politikalarına göre farklı CRM sistemleri tercih edilebilir. Operasyonel, analitik, iş birlikçi olarak kategorilendiren CRM sistemleri arasından doğru seçimi yapmak önemlidir.
 
Operasyonel CRM: Bu sistemlerin temelinde yeni müşteri adayları elde etmek vardır. Satış, hizmet ve pazarlama otomasyonlarına bir arada sahip olan bu sistemler bir kere sisteme girişi yapılan müşterinin yaşam boyu yönetimini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çalışma prensipleri yeni bir müşteri bulmak, müşteriye ilk satışı gerçekleştirmek ve sonrasında müşterinin devamlılığını sağlamak için gerekli olanları sunmayı mümkün kılmaktır.
 
İş birlikçi CRM: Bu sistemlerde amaç önemli müşterileri ayırmak, korumak ve sürekliliklerini sağlamaktır. Her müşteri değerlidir ancak bazı iş modellerinde ayrıcalıklı davranılması gereken müşteriler olabilir. Bu müşterilerin ayrıştırılması önemlidir. Bir müşteriyi kaybetmemek için her zaman ödenecek bir bedel vardır ancak öncelikli müşteriler için bu bedel daha yüksek olabilir. Bu nedenle de sistemde ayrıştırmaları gereklidir. Genellikle B2B iş ilişkilerinde bu sistemler daha çok tercih edilir.
 
Analitik CRM: Müşteriler ile ilgili bilgileri bulmak, anlamak, saklamak ve gerek olması halinde analiz etmek için bu sistemler kullanılmaktadır. Dönemsel kampanyaların önemli olduğu iş modellerinde, sezonluk satış yapan ya da hizmet sunan şirketlerde analitik CRM uygulamaları tercih edilmektedir. Bu sistemler sadece müşteri verilerini tutmaz. Aynı zamanda finans, satış ve pazarlama verilerini de tutar. Hangi müşterinin hangi kanal aracılığı ile bulunduğu söyler.
 
CRM sistemleri ilk bakışta karmaşık gelen sistemler olsalar da bu sistemleri doğru bir şekilde kullanmak her işletme için çok değerlidir. Yüksek geri dönüşler ve memnun müşteriler için önemli olan bu sistemler ile marka imajını güçlü bir şekilde konumlandırmak kolaylaşır.